Η υπόθεση αναλυτικά

Το 1967 συνεστήθη από τον Πασχάλη Ναλμπάντη βιοτεχνία χημικών προϊόντων, η οποία από το 1982 μετετράπη σε ετερόρρυθμη εταιρία με τη σύμπραξη των δύο τέκνων του Αποστόλου (40%), Τριανταφυλλιάς (30%) και ο ίδιος (30%), με την επωνυμία «Πασχάλης Ναλμπάντης και Σια Ε. Ε.» και το διακριτικό τίτλο «PIROHIM». Η επιχείριση αυτή στεγάστηκε το 1988 σε